Boekhouding

Fiscaliteit

Waarvoor kunt u bij ons terecht?​

U kan bij ons terecht voor de input of nazicht van uw boekhouding, het verwerken van al uw documenten. Alsook voor het afsluiten van de balans- en resultatenrekening & het opmaken van de jaarrekening. Wij verzorgen alle formaliteiten naar de belastingadministraties. U kunt langskomen bij ons op kantoor of wij komen ter plaatse.

Ondernemingen

Als onderneming is het interessant om uw boekhouding uit te besteden aan een fiscaal accountant. Zo heeft u meer tijd om zich bezig te houden met de uitbreiding van uw zaak. De fiscaliteit en verplichte aangiftes worden elk jaar complexer en minder transparant. Met een extern boekhouder als uw financiële partner slaat u zich hier probleemloos doorheen. 

Starters

Wij begeleiden ook startende ondernemers bij de opstart van hun eenmanszaak of vennootschap. We helpen u (of geven advies)  bij de opmaak van een financieel plan & bij de keuze van de juridische vorm.

Ook voor de aanvraag van subsidies, premies en de registratie als ondernemer bij de verschillende administraties (zoals KBO, BTW en sociaal verzekeringsfonds) kunt u bij ons terecht.

 
Fiscaliteit
Boekhouding

Advies

Cijfermatig geven wij inzicht in uw onderneming. We hebben steeds oog voor fiscale optimalisatie en geven hierbij advies. We kunnen u helpen met de uitwerking van uw (nieuwe) zaak.

Sociaal-en arbeidsrecht

We bespreken met u welke verplichtingen u als zelfstandige op sociaal vlak moet vervullen en welke stappen u moet ondernemen om een pensioen op te bouwen. Wanneer u personeel aanwerft kunnen wij u begeleiden, samen met een sociaal secretariaat, zodat er een correcte toepassing is van de arbeidswetgeving tussen werkgever en werknemer.

 

Rapportering

Via een periodieke rapportering geven we u inzicht in de tussentijdse resultaten. Dit kan maandelijks, trimestrieel, halfjaarlijks of jaarlijks. Op basis van deze rapportering kunnen we samen vooruit kijken en juiste doelstellingen vooropstellen. 

 
boekhouding
Fiscaliteit

Tarieven

Onze klanten hebben de mogelijkheid om onze erelonen te betalen op basis van forfaitaire prestaties of in regie (=per uur). Voor de gevraagde prestaties wordt er vooraf met de klant een tarief overeengekomen. Hierbij baseren wij ons op de wettelijke tarieven van ons beroepsinstituut ITAA .

Zo heeft u een duidelijk beeld over onze kostprijs op jaarbasis en komt u als klant niet voor onaangename verrassingen te staan. Deze tarieven worden dan contractueel vastgelegd in de opdrachtbrief en worden jaarlijks geïndexeerd.